Kontakt Baumit

Regionálne obchodné zastúpenie

Región Bratislava

Ing. Pavol Pagáč
regionálny vedúci predaja
Bratislavský kraj
+421 908 567 560
email
Bc. Branislav Grobarčík
Regionálny zástupca
Rodinné domy, Bratislavský kraj
+421 905 861 645
email
Ing. Ján Šramko
regionálny zástupca
Bratislava V, IV (Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Devínska Nová Ves)
+421 905 714 987
email
Andrej Droják
regionálny zástupca
Bratislava I, III, IV (Lamač, Záhorská Bystrica), Pezinok, Malacky
+421 905 753 242
email
Ferdinand Nagy
regionálny zástupca
Bratislava II, Senec
+421 917 477 714
email
Ing. arch. Martin Kriko
poradenstvo pre architektov a projektantov
Bratislava a Západné Slovensko
+421 915 498 480
email
Richard Kulifaj
aplikačný technik
Bratislavský kraj
+421 905 984 977
email
Milan Kovár
aplikačný technik
Bratislavský kraj
+ 421 905 728 688
email

Región západ

Peter Sziráczki
regionálny vedúci predaja
Západné Slovensko
+421 905 707 892
email
Martin Petrek
regionálny zástupca
Rodinné domy, Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj
+421 918 982 448
email
Ing. Pavol Ulický
regionálny zástupca
Trnavský kraj (TT, HC, PN, SE, SI, GA)
+421 908 748 495
email
Milan Šuster
regionálny zástupca
Trenčiansky kraj (TN, NM, MY, IL, PU, PB)
+421 905 728 697
email
Marek Vlnka
regionálny zástupca
Nitriansky kraj (NR, ZM, TO), Trenčiansky kraj (PE, BN)
+421 905 756 800
email
Ladislav Tonka
regionálny zástupca
Nitriansky kraj (KN, NZ, SA, LV), Trnavský kraj (DS)
+421 917 572 265
email
Koloman Bajnovič
aplikačný technik
Nitriansky, Banskobystrický, Trnavský kraj
+421 905 729 173
email
Peter Turček
aplikačný technik
Trnavský a Trenčiansky kraj
+421 905 502 123
email

Región sever

Ing. Ivan Havlík
regionálny vedúci predaja
Žilinský kraj (ZA, KM, BY, CA)
+421 905 728 696
email
Branislav Hulín
regionálny zástupca
Rodinné domy, Žilinský kraj
+421 905 702 419
email
Norbert Néky
regionálny zástupca
Banskobystrický kraj
+421 905 212 152
email
Martin Zatloukal
regionálny zástupca
Žilinský kraj (MT, TR, RK, DK, TS, NO), Trenčiansky kraj (PD)
+421 908 704 055
email
Ing. Monika Štefancová
poradenstvo pre investorov, SBD, architektov a projektantov
Stredné Slovensko
+421 918 956 651
email
Martin Capek
aplikačný technik
Žilinský kraj
+421 918 981 984
email
Marcel Zubák
aplikačný technik
Banskobystrický kraj
+421 905 434 938
email

Región východ

Patrik Valkovský
regionálny zástupca
Košický kraj (KE, RV, GL, MI, SO, TV)
+421 905 753 241
email
Patrik Feňuš
regionálny zástupca
Prešovský kraj (PO, SB, BJ, SK, SP, ML, SN, HE, VT)
+421 905 728 686
email
Ľubomír Gibala
regionálny zástupca
Prešovský kraj (PP, KK, SL, LE), Košický kraj (SN), Žilinský kraj (LM)
+421 905 729 174
email
Mgr. Jozef Vargovčík
poradenstvo pre investorov, SBD, architektov a projektantov
Východné Slovensko
+421 905 410 124
email
Patrik Žec
aplikačný technik
Východné Slovensko
+421 908 997 953
email

Technické poradenstvo

Jana Michaličková
Fasádne štúdio
Bratislava
+421 259 303 366
email
Ing. Zdenka Klostermannová
Fasádne štúdio, Technické poradenstvo
Bratislava
+421 259 303 333
email
Ing. Jana Mančíková
Fasádne štúdio, Technické poradenstvo
Lietavská Lúčka
+421 415 076 651
email
Ing. Jozef Poláček
Technické poradenstvo (omietky, sanácie, lepenie obkladov)
+421 918 523 368
email
Ing. Miroslav Stano
Technické poradenstvo (zatepľovanie, potery)
+421 917 493 635
email

Inžinierske stavby

Ing. Milan Brodňan
výrobky pre inžinierske stavby
Stredné a Východné Slovensko
+421 905 984 976
email